Контакти

Главен офис

1606 София, България
Бул. Ген. Ед. Тотлебен 71-73, ет. 1
Т: 359 2 953 05 78
F:+359 2 953 03 18
E: office@airlynx-bg.com
sales@airlynx-bg.com

Оперативен офис

София 1540
Летище София
бл.3 ет. 2 офис 6 и 7
Телефон:
+359 2 9461501
+359 2 9461530
+359 2 9459187
Склад Екстранс

София 1528
ул. Неделчо Бончев 10

Телефон:+359 2 9461565

Изпратете запитване за Вашия товар

Тип транспорт
Начин на плащане
За опасен товар - (DGR / IMO / ADR) - моля задължително посочете:
Security Image