Индивидуален подход към всеки клиент
Индивидуален подход към всеки клиент

Морски транспорт

Морски транспорт
Морският транспорт е транспортът с най-ниска себестойност и най-висока икономичност, в следствие на което още от древността се е наложил като най-разпространения и икономичен начин за придвижване на товари. Понастоящем повече от 80 процента от световния стокообмен се транспортира по море. „Еър Линкс ООД“ има богат опит в презокеанския превоз на товари и предлага цялостно обслужване – транспортно и логистично, в областта на морските контейнерни превози.

Компанията предлага:
 • Превоз на цели контейнери, FCL (Full Container Load): 20, 40 и 45 футови контейнери и специално оборудване
 • Превоз на контейнерни групажни пратки, тип LCL (Less than Container Load)
 • Редовен контейнерен групаж, тип LCL, от Далечния Изток
 • Комбиниран превоз по море и въздух (Sea Air)
Контейнерен транспорт
Еър Линкс ООД предлага за вашите контейнерни превози от и до България конкурентни цени, гъвкави графици и надеждно обслужване от врата до врата. В зависимост от вида и спецификата си, товарите могат да се транспортират в стандартни контейнери, контейнери поддържащи определен температурен режим, както и контейнери специално оборудване. Еър Линкс ООД използва установените си партньорства с корабни линии и доверени агенти по целия свят, като по този начин позволява гъвкавост във времето за доставка и конкурентни цени.

За внос и износ от България на цели контейнери, компанията оперира на следните пристанища:
 • Варна, България
 • Бургас, България
 • Солун, Гърция
 • Пирея, Гърция
 • Констанца, Румъния
 • Истанбул, Турция
 • Антверпен, Белгия, както и други Европейски пристанища - за експресна доставка от и за САЩ и Канада
Логистичните услуги за превоз и доставка на цели контейнери (FCL), включват:

 • Контейнерен транспорт от и до гореизброените пристанища
 • Мултимодален транспорт от врата до врата по целия свят, включително внос, износ, транзитни операции и тристранни търговски сделки
 • Превоз на товари, изискващи определен температурен режим
 • Превоз на проектно карго и извънгабаритни товари
 • Превоз на опасни товари – IMO (International Maritime Organization)
 • Превоз на лични вещи
 • Контейнеризация и деконтейнеризация в зоните на пристанищата и извън тях
 • Доставка на контейнери под митнически контрол в Европейския съюз, Сърбия и Македония
 • Всички услуги свързани с митническата обработка на стоката пристигаща в контейнери в България, Гърция и Румъния
 • Обслужване на DDP (Delivery Duty Paid) пратки
 • Обработка на документация
 • Следене на движението на пратката и актуализиране на статуса ѝ


Размерите на контейнерите можете да намерите тук.
Схема на товарене на палети в основните типове контейнери можете да намерите тук. Направи запитване

Въздушен транспорт

Въздушен транспорт
Въздушният транспорт на товари е жизненоважна част от световната икономика и важен елемент от управлението на веригата на доставки. За всяка компания, използваща международен транспорт е известно, че въздушният транспорт предлага бързи и гъвкави решения.

Ние сме напълно запознати с всички процедури за организиране на въздушен транспорт и необходимата документация за това. Еър Линкс ООД ще се погрижим за всеки въздушен товар от всяка отправна точка до крайната му дестинация.

Можете да избирате между:
 • Експресен въздушен транспорт
 • Стандартен въздушен транспорт
 • Икономичен въздушен транспорт
 • Консолидационен транспорт

Компанията предлага:
 • Международен въздушен транспорт
 • Доставка на пратки от врата до врата
 • Превоз на пратки, които са температурно чувствителни
 • Превоз на опасни товари
 • Превоз на високостойностни пратки
 • Превоз на лични вещи
 • Превоз на живи животни
 • Комбиниран транспорт по море/ въздух или въздух/суша
 • Терминална обработка на товарно и разтоварно летище
 • Доставка и терминална обработка на резервни части за кораби
 • Oрганизиране на карго чартъри
 • Обслужване на DDP (Delivery Duty Paid) пратки
 • Следене на движението на пратката и актуализиране на статуса ѝ
Свържете се с нас за допълнителна информация и цени.
Eкспресен Въздушен Сервиз
Специален продукт с транзитно време летище - летище между 12 до 48 часа, с експресна обработка и приоритизиране на пратката.
Допълнителни услуги като митнически формалности по внос и износ, доставка от врата до врата също са могат да се предоставят при поискване.
Направи запитване

Сухопътен транспорт

Сухопътен транспорт
Всяка доставка е свързана по един или друг начин със сухопътния транспорт, като неразделна част от логистичната верига. Еър Линкс ООД предлага следните услуги по отношение на сухопътния транспорт:
 • Транспорт на безопасни товари – FTL и LTL
 • Превоз на опасни товари (класифицирани по ADR)
 • Транспорт на стоки изискващи спазване на температурен режим
 • Специализиран транспорт на облекла
 • Транспорт на извънгабаритни товари
 • Следене и контрол на пратката и информация за статуса й
Транспорт с товар за цял камион
Еър Линкс ООД предлага транспорт на пратки подходящи за цели камиони до и от Европа (Франция, Италия, Гърция, Румъния, Малта, Мароко, Германия, Холандия, Белгия, Полша, Чехия, Австрия, Унгария, Испания, Обединеното кралство, Турция, Русия, Дания, Финландия, Швеция, Норвегия), както и Близкия изток.
Направи запитване

Проектно карго

Проектно карго
Независимо от произхода или местоназначението, Еър Линкс може да да транспортира вашия извънгабаритен или тежък товар от и до всяка точка до и от България. Проектните товари са товари с размери и тегло по-големи от тези на товарите, превозвани с обикновени превозни средства по суша. Поради спецификата на всеки проект и извънгабаритните размери на товара за обработка на такъв тип стоки се изискват специфични знания и опит свързани със всеки едни етап от управлението на логистичната верига от момента на товарене на пратката, укрепването й, складирана, пристанищни операции, товарене и укрепването й на кораб, осигуряване на морски или речен транспорт, митнически операции, осигуряване на разрешителни за превоз и т.н.
Транспортирането на извънгабаритен и тежък товар по суша е специфична дейност, и е обвързана със специфичните изисквания на нормативната уредба, както и подготвянето на специални документи.
Еър Линкс ООД може да предложи иновативно, гъвкаво и оптимално решение за превоз на Вашето проектно карго.
В потфолиото на Еър Линкс ООД са включени следните услуги:

 • Транспортиране на извънгабаритно и тежко карго по вода и суша
 • Осигуряване на квалифицирани услуги от сертифицирана организация, която да одитира товаренето и укрепването на товара, като може да издаде съответния документ за това
 • Ескортиране по суша на извънгабаритни и тежки товари
 • Разрешителни за движение на проектно карго
 • Определяне на подходящ маршрут за движение съобразен с всички изисквания и законови разпоредби
Институциите, с които се съгласуват превозите на извънгабаритни и тежки товари са:
 • Отдел Пътна полиция
 • Агенция Пътна Инфраструктура
Нормативна База за транспорт на тежки и извънгабаритни товари
 • Наредба №11 за Движение на извънгабаритни товари и/или тежки пътни превозни средства, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Нашият опит в превоз на извънгабаритни и тежки товари, включва транспорт на:
 • Каравани
 • Яхти
 • Специализирано оборудване за промишлеността и строителството
 • Трансформатори
Еър Линкс ООД и екипът му остават на разположение за Вашите запитвания Направи запитване

ЖП Транспорт

ЖП Транспорт
С инициативата „Един Път Един Пояс“ стартирана през 2013 година се дава една изцяло нова възможност за връзка между Далечния Изток и Европа. Така наречения Нов „Път на коприната“ - The Silk Road Ecomonic Belt / The Belt/ е един от най-амбициозните инфраструктурни проекти, замисляни и осъществени някога. Той се връща към първоначалния път на коприната, който свързва Европа с Азия по суша както преди векове. За целта вече са изградени над 12 000 километра жп инфраструктура от Източен Китай до Полша и Германия. Транзитното време е между 14 и 18 дни, а жп инфраструктурата достига до 28 основни Китайски града, 21 провинции, както и 11 Европейски страни и 29 града. Тази алтернативна транспортна връзка с Европа ни дава възможност да предоставим едно ново и алтернативно решение в организацията на веригата на доставките.

Основните предимства на ЖП транспрота от Китай до Европа:

 • По-добра достъпност до вътрешни точки в Китай, които са отдалечени от основните им пристанища, което спестява както разходи, ката и време за доставка.
 • По-ниски разходи в сравнение с въздушния транспорт
 • По-добро транзитно време в сравнение с морския транспорт
 • Регулярни сервизи – отпътуване на няколко влака седмично
 • Високо ниво на надеждност и сигурност в разписанието: фиксиран ден на отпътуване, спазване на графика гара след гара, без значение от    промените във времето, без закъснения
 • Икономическо решение - за тежки и насипни товари. Таксуемото тегло е 1 куб.м = 600 кг
 • Транспорт, щадящ околната среда - електрически локомотиви с ниски въглеродни емисии
 • Проследяване и мониторинг на пратките

Еър Линкс ООД може да Ви предложи ЖП блок влак от и за Китай с цели контейнери (FCL) и за групажни пратки (LCL). Направи запитване

Митническо представителство

Митническо представителство
Клиентите на Air Lynx могат да се възползват от възможността да използват услугите на Екстранс ООД, една от най-квалифицираните митнически агенции в страната. Отдел Митническо обслужване предлага пълен набор от митнически услуги. Нашите клиенти могат да поръчат по всяко време изготвяне на митнически, транспортни и търговски документи, разрешителни и лицензи, Интрастат декларации, складиране под митнически контрол.

Основните услуги предлагани от отдел “Митническо обслужване”:
 • Внос
 • Износ 
 • Транзит
 • Реекспорт
 • Временен внос/износ
 • Активно усъвършенстване
 • Пасивно усъвършенстване
 • Митническо складиране
 • Внасяне на стоки в свободна зона или в свободен склад
 • Изоставяне на стоки в полза на държавата
 • Унищожаване на стоки
 • Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митнически сборове при транзитни операции
 • Регистрация на търговски дружества и физически лица пред Митница и получаване на ЕОРИ номер
 • Изготвяне и оформяне на документи
Направи запитване

Складиране

Складиране
Като част от Екстранс Холдинг, пратките на Еър Линкс ООД се обработват, управляват и складират от складовият оператор на групата Екстранс ООД.

Нашите клиенти могат да се възползват от следните услуги:

 • Временно складиране за стоки под митнически контрол
 • Митническо складиране за стоки под митнически контрол
 • Складиране за стоки за свободно обръщение в ЕС, които не са под митнически контрол
 • Обособено помещение за пратки изискващи температурен режим
 • Терминална обработка и складиране
 • Комисиониране
 • Опаковане
 • Етикетиране
 • Претоварни операции автомобил – автомобил, контейнер – автомобил, автомобил - контейнер
Направи запитване

Критично спешни пратки

Критично спешни пратки
За Вашите най-спешни товари, когато сроковете за доставка на материали за завода, линията или проекта Ви са критични, Ви предлагаме специализирана услуга с време на доставка 12-48 часа врата-врата, в цял свят, 7дни в седмицата.
Куриер на борда
Също познат като хендкери. Специален човек пътува с Вашата пратка до най-близкото летище до крайната дестинация, откъдето я поемат нашите партньори.
Направи запитване

Услуги с добавена стойност

Услуги с добавена стойност
За да завършим цялостния процес в Управление на веригата на доставка Еър Линкс ООД предлага следните допълнителни услуги, като:

 • Специализирани консултации
 • Съдействие за издаване на лицензи, разрешителни и други документи от различни държавни институции
 • Обработка на документи
 • Застраховка на товари
 • Осигуряване на авариен комисар и сървей
 • Логистични решения за изложения и други събития
 • Обратна логистика
 • Въоръжен ескорт
Направи запитване