.home en bg  
AirLynx - ONE source MULTIPLE solutions

your transport inquiry

AirLynx - e-Lynx
 about Air Lynx
 international forwarding
 warehousing
 domestic transport
 customs brokerage
 contacts
  :: e-Lynx - your transport inquiry ::
 
Вид транспорт
Фирма
Телефон
Факс
e-mail
Лице за контакт
Получател / изпращач
страна
град
пощ. код
Вид на стоката
Опасен товар
IMO клас/ADR
UN number
Бруто тегло
брой колети
размери на колетите в см
обем
Вид на опаковката
Вид / Размер на контейнера
Условия на доставка (инкотермс 2000)
Платец на навлото
Готовност на пратката
Фактурна стойност на пратката
Допълнителни изисквания / забележки
 

 
 
   
Copyright 2005 - Air Lynx Ltd. All rights reserved.