.начало en bg  
AirLynx - ONE source MULTIPLE solutions

Вашето запитване за транспорт

AirLynx - International Forwarding
 за Air Lynx
 международна спедиция
 складиране
 вътрешен транспорт
 митническо обслужване
 контакти
  :: международна спедиция ::
 

Въздушен транспорт
Международен въздушен превоз от/до България  на изходящи входящи товари при доставки врата- врата, летище - летище, врата - летище
Деконсолидация / консолидация
Проследяване статуса на пратките и информационното им осигуряване  
Комбиниран транспорт въздух- земя , RFS до/от основни европейски центрове
Критично спешни пратки - Куриер на борд и Чартиране на самолети

Морски транспорт
Международен контейнерен превоз на цели контейнери FCL от/до България  
Регулярен групажен контейнерен сервиз LCL от Далечния Изток до България
Обработка на контейнерни товари : изтегляне, доставка и митническо обслужване в пристанищата на Варна, Бургас и Солун
Манифестиране и разтоварване на контейнери в склад под митнически контрол

Сухопътен транспорт
Автомобилен групаж от/до Германия, Австрия, Италия, Бенелюкс, Гърция, Турция и Румъния
Организиране на комплектни товари от/до Европа, Русия, Турция
Терминална обработка на групажни пратки
Транспорт на пратки под митнически контрол
Транспорт на опасни товари и чупливи стоки

 
 
 
Copyright 2005 - Air Lynx Ltd. All rights reserved.